การตลาดออนไลน์ในยุค Digital Disruption ทำอย่างไรให้เป็นผู้อยู่รอด

การตลาดออนไลน์ในยุค Digital Disruption ทำอย่างไรให้เป็นผู้อยู่รอด การทำ Marketing ในยุค Digital Disruption เป็นโจทย์ที่ท้าทายนักการตลาดไม่น้อย ด้วยวิธีการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่ต่างไปจากการตลาดยุคก่อน ข้อดีของ Digital Marketing คือสามารถเลือกทำการตลาดกับกลุ่มเป้าหมายได้ค่อนข้างชัดเจน และมีหลายแพลตฟอร์มให้เลือกใช้ โดยเฉพาะ Social Media ที่ได้รับความนิยมมาก เพราะเข้าถึงกลุ่มผู้ซื้อได้ตามความสนใจ ทำให้การแข่งขันสูงตามไปด้วย