เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน ประกาศว่าปักกิ่งจะลดระดับมาตรการรับมือภาวะฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จากระดับสูงสุดลงมาเป็นระดับ 2 ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. เป็นต้นไปเฉินเป้ย รองเลขาธิการรัฐบาลเทศบาลนครปักกิ่ง แถลงข่าวว่ามติดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากปักกิ่งไม่พบผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ได้รับการยืนยันผลรายใหม่

หรือผู้ป่วยจากต่างประเทศติดต่อกัน 13 วัน ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 24 ม.ค. ปักกิ่งประกาศใช้มาตรการรับมือภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับสูงสุด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เฉินระบุว่าหลังลดระดับมาตรการรับมือภาวะฉุกเฉินอย่างเป็นทางการ ประชาชนจากภูมิภาคที่จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่ำของจีนจะไม่ต้องถูกกักตัวที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน เมื่อเดินทางมาถึงปักกิ่ง ส่วนผู้ที่อยู่ระหว่างการสังเกตการณ์แบบกลุ่มหรือที่บ้านไม่จำเป็นต้องกักตัวต่อแล้ว อย่างไรก็ดี ปักกิ่งจะยังดำเนินมาตรการจัดการอันเข้มงวดกับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศและผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงระดับปานกลางและระดับสูง รวมถึงมณฑลหูเป่ย ซึ่งได้รับผลกระทบจากโรคระบาดหนักที่สุด