ขั้นตอนการจัดฟันแบบใส Invisalign ครั้งแรก ซึ่งขอแนะนำว่า ท่านควรมองหาการจัดฟันแบบใส Invisalign หลังจากนั้นทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็จะให้คำแนะนำต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่าย หากสงสัยสิ่งใดให้รีบถาม เพราะท่านจะต้องทำการจัดฟันกับทันตแพทย์ท่านนี้ไปอีกกว่า 2 ปี เลยทีเดียว

ขั้นตอนการจัดฟันแบบใส Invisalign ครั้งแรก

1. ขั้นตอนแรกเมื่อตัดสินใจได้แล้ว ทันตแพทย์จะทำการถ่ายภาพเอ็กซเรย์ พิมพ์ฟัน เพื่อใช้ไว้เป็นข้อมูลในการกำหนดแผนการในการรักษาของผู้ทำการจัดฟันในแต่ละราย เนื่องจากว่าทุกคนมีลักษณะฟันไม่เหมือนกัน การวางแผนในการรักษาจึงมีความแตกต่างกัน ไม่สามารถที่จะใช้สูตรสำเร็จใดๆได้

2. ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จะทำการส่งแบบพิมพ์ และข้อมูลต่างๆของคนไข้ ไปยังห้องแล็บอินวิสไลน์ที่ประเทศสหรัสอเมริกา (USA) เพื่อที่จะดำเนินการในขั้นตอนระบบวางแผนแบบ 3D ซึ่งจะใช้คอมพิวเตอร์ในการช่วงวางแผนอีกรอบหนึ่ง

3. เมื่อผ่านการวิเคราะห์ของทางด้านห้องแล็บบอินวิสไลน์ที่ประเทศสหรัสอเมริกาแล้ว ทางนั้นจะส่งแผนการรักษาอย่างละเอียดให้กับทางด้านของทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ทำการรักษาอีกครั้ง และทางด้านของทันตแพทย์จะนัดแจ้งคนไข้เพื่อแจ้งแผนการรักษา ซึ่งในขั้นตอนนี้เองท่านจะเห็นลักษณะการเรียงตัวของฟันระหว่างการรักษาและหลังการรักษา เมื่อตกลงก็จะเริ่มสั่งทำอุปกรณ์จัดฟันแบบใสต่อไป

4. เมื่ออุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทันตแพทย์จะแจ้งเพื่อให้ท่านเข้ามารับอุปกรณ์ในการจัดฟัน ที่ได้ทำการผลิตออกมาตามแผนในการรักษาเฉพาะบุคคล

5. เมื่อได้อุปกรณ์แล้ว ให้ท่านพยายามใส่ให้ติดปากตลอดเวลาจะถอดได้ก็ต่อเมื่อรับประทานอาหาร และแปรงฟันเท่านั้น และไปตามนัดของทันตแพทย์ทุกๆ 2-3 เดือน เพื่อตรวจดูลักษณะการเคลื่อนที่ของฟัน และรับชุดเครื่องมือจัดฟันแบบใสชุดใหม่ เพื่อดำเนินตามแผนการที่วางไว้เป็นขั้นตอน

6. หลังจากที่ทำการจัดฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วจำเป็นจะต้องใส่รีเทรนเนอร์ต่อตามคำแนะนำของทันตแพทย์ เพื่อไม่ให้ฟันของท่านกลับมาเรียงตัวผิดระเบียบหรือเกิดการซ้อนเกอีกครั้ง ถือเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนทั้งหมด